إغلاق
الرئيسية
تسجيل الدخول المنصات
جلسات مصورة
مناهج إثرائية
اسأل سؤال
عن المنصة

اسأل سؤال

2020/07/11 05:46 -- اللغة الإنكليزية > الصف الثالث الثانوي
ريم حسن

- مشان تكملة الجمل، إذا كان في قبل الفراغ until شو الزمن يلي لازم نكمل فيه؟
ممكن شرح حالتي الماضي والمضارع

 

2020/07/11 08:33
علا الموعي


Until as a preposition means ‘up to (the time that)’:

We played chess until midnight. (up to midnight)

The film didn’t end till eleven

 

Until as a conjunction

We use until as a subordinating conjunction to connect an action or an event to a point in time:

Let’s wait here till the rain stops. (till + subordinate clause)

We use present verb forms to refer to the future after until:

I can’t wait until the summer holidays begin.

We also use the present perfect after until to refer to actions or events that will continue up to a point in the future:

We’ll sit here till Donna has finished.

We use the past simple and past perfect to talk about events in the past:

He was the headteacher until he retired in 1968.

Good Luck🌷

Ola.M

مناقشة
شارك بالنقاش
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً